"MUSÍME ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ, ABYCHOM ZMĚNILI SVŮJ ŽIVOT"

 

Vítejte na stránkách mé činnosti v oblasti energeticko - terapeutické

Esoternímu léčení, které mě jako alternativní způsob léčby velmi silně oslovilo, se věnuji od roku 1998.  Tato metoda léčby je vyučována formou odborných seminářů prostřednictvím INEH (International Network of Esoteric Healing) – Mezinárodní síť esoterního léčení. Tyto semináře se konají po celém světě. Já jsem je absolvovala pod vedením Ludgera Scholla a Alana Hopkinga.

Svou praxi jsem postupně rozšířila o další kurzy : masérské, rekondiční a relaxační služby, reflexní terapii, kranio-sakrální terapii, reflexní masáže, Bowenovu masáž, a kurzy zaměřené na práci v krajině - geomantie.

Časem jsem se vyprofilovala v oblastech, ve kterých cítím, že jsem nejen lidem, ale i krajině schopna pomáhat nejlépe :

    -  terapie esoterního léčení

    -  terapie kranio-sakrální

    -  energetické čištění, harmonizace a léčení krajiny, pozemků

    -  enrgetické čištění interiérů

    -  rušení negativního vyzařování geopatogenních zón

    -  vytváření a aktivace energetických bodů na pozemcích a v interiérech


Věřím, že mnozí z vás v mých textech najdou něco inspirativního, co je osloví, nebo najdou odpověď na nějakou svoji otázku či problém, který řeší. Proto jsem svoje web stránky pojala záměrně komplexněji, aby nebyly v rovině pouze "teoretické". Nejvíce vždy  osloví skutečné vlastní životní zkušenosti a události, kterými druhý člověk prošel.

Vesmír po nás chce, abychom pracovali sami na sobě !  Tím se stáváme zářivějšími světelnějšími bytostmi a zároveň můžeme být i potřebnou inspirací druhým.
Kdyby se každý jedinec na Zemi tímto řídil a neubližoval (v jakékoliv formě) druhým bytostem, jako lidstvo bychom nemuseli být tam, kde jsme. Většina lidí se však chová pod vlivem svého sobeckého ega, což má neblahý dopad i na Zemi. Vidíme, že Matka Země se brání po svém, neboť jako lidstvo jsme na ní napáchali hrozné věci a jako celek jsme nepoučitelní.

Cítím, že jsem v současné době vedena v rámci Vyššího řádu (např. viz Cesta na Kauai) spíše k práci s Matkou Zemí (viz. Energetické čištění, harmonizace a léčení krajiny a aktivace energetických bodů) – neboť máme Matce Zemi hodně co vracet.

V dnešní době je běžné, že si lidé chodí pro pomoc k lékařům nebo léčitelům, ale zároveň nejsou vedeni k tomu, aby pracovali sami na sobě. Často nehodlají na způsobu svého života nic měnit, a jen čekají, že je někdo bez jejich přičinění zbaví jejich problémů. Takto ale Vesmír nefunguje. Tím nejhorším typem je příklad člověka, kuřáka, který přijde za doktorem s astmatem, bronchitidou nebo dokonce již rakovinou plic, ale v žádném případě nechce přestat kouřit. Lehčí forma je popsána na případu Toma, který je uveden v kapitole Korespondence s klienty.  V podobných případech tak vlastně jde o plýtvání energií a času terapeuta i klienta.

Žádný terapeut klienta nemůže vyléčit. To, co v naprosté většině případů způsobí uzdravení, je změna stávajícího životního postoje - myšlení,  názorů a zažitých zvyklostí, o nichž nás ani nenapadne uvažovat jako o příčině našich problémů. Týká se to samozřejmě i stravovacích návyků. Často se bojíme, že tyto změny nejsme ani schopni uskutečnit.  Pokud to dokážeme, změní se náš život k lepšímu !

Nechť jsou vám mé stránky inspirací na vaší cestě Životem :-)

Z časových důvodů se v současné době věnuji výhradně : Vytváření a aktivaci energetických bodů společně s čištěním a harmonizací krajiny.