Vytváření energetických bodů v krajině, na pozemcích a v interiérech

Energetické body v přírodě

 

Většina lidí se již určitě setkala s termínem energetické linie - sítě, nacházející se rozprostřené na povrchu naší planety a tvořící jakási nervová vlákna živoucího organismu, napomáhající udržovat energetickou rovnováhu planety. Na křížení linií této sítě se vyskytují výrazné energetické body, které byly předchozími kulturami vždy vyhledávány a jejich vyzařovaná energie byla využívána pro rituální, léčebné či sakrální účely.

 

Vytváření energetických bodů

Energetické body, k jejichž vytváření jsem byla přivedena, mají podobný charakter, jsou však daleko více provázány s probíhajícím transformačním procesem. Při aktivaci energetických bodů dochází k propojení kosmických energií s energiemi Matky Země a jejich ukotvení v těchto bodech. Takto koncentrovaná energie následně napomáhá vitalizaci, harmonizaci prostoru a ozdravění krajiny, a to s trvalými účinky, které neztrácejí časem nic na své intenzitě - na rozdíl od tzv. technik.

Energetické body se ale dají výhodně využít i jako prostředek pro vědomý duchovní a osobnostní rozvoj člověka. Jejich energie významně napomáhá najít cestu sám k sobě, k uvědomění si kým doopravdy jsme.

Na každém pozemku mají být aktivována vždy dvě místa - dva body.

První bod propojuje s Podstatou, Jednotou, Zdrojem, Vyšším Já ... Lidé stojící na tomto bodu často vnímají energie jako: klid, mír, Lásku, něhu, radost, rozpínání se ... samotné čiré Bytí.

Druhý bod je více šitý na míru klientům a jejich činnosti, podporuje a rozvíjí jejich kreativitu a tvořivost v souladu s božskou harmonií a s univerzálními zákony.

V obou případech dochází k rozšiřování vědomí, navyšování a zjemňování frekvencí vibrací. Energie z útvarů navíc pozitivně ovlivňuje jemnohmotná těla člověka, jejichž změna se následně může projevit až na fyzické úrovni. Proto je vhodné si na energetické body chodit stoupat, nebo se na ně napojovat na dálku. Energie bodů napomáhá i přelaďovat vzorce myšlení lidí, kteří se v daném prostoru pohybují, a to i bez ohledu na to, zda tomu věří, či nikoliv.

Ve vizi mi bylo ukázáno, jak se jednotlivé aktivované body propojují do Zlaté světelné sítě energeticko-inforrmační povahy okolo Matky Země, která tímto postupně získává na síle i dosahu. Na tuto síť je možno prostřednictvím aktivace připojovat další minerály, umisťované i v interiérech objektů a tím napomáhat harmonizaci jejich vnitřních prostor.

Lidé často využívají energetické body i pro tzv. „dobijení baterek“.

Další významnou činností, kterou aktivované energetické body umí, je transformace negativního vyzařování geopatogenních zón v harmonické vyzařování.

Více o geopatogenních zónách: www.leceni-duse-a-krajiny.cz/geopatogenni-zony/

Energetické body jsou tvořeny vkládáním vybraných minerálů v určitých uskupeních do země a jejich následnou aktivací. Proces aktivace je vždy naprosto individuální, kdy se stejně jako při energetickém čištění stávám pouze prostředníkem a zároveň spolutvůrcem něčeho, co mne dalece přesahuje, a co má pokaždé zcela ojedinělý průběh.

Celý proces aktivace provádím na základě vizí, kdy je mi Shůry sděleno, jaké minerály, v jakém uskupení a na jakých konkrétních místech mají být vloženy do země.

 

U interiérové aktivace se jednotlivé minerály umisťují na konkrétní místa v řešeném prostoru. Při této aktivaci se slučuje funkce prvního i druhého energetického bodu do jednoho celku a plní tak zároveň roli obou výše popsaných energetických bodů.

Samotné minerály lze po čase opatrně otřít vlhkým hadrem. Shůry je ale výslovně zakázáno dávat minerály tzv. nabít na Slunce či Měsíc, neboť prošly procesem aktivace !

 

Vytvářet aktivované energetické body lze jak při realizaci novostaveb či rekonstrukci objektů, na zahradách nebo pozemcích, na kterých se již stavby nacházejí, či v interiérech, nebo i volně v krajině. Vždy ale po dohodě se „správcem“ daného prostoru. Správcem daného prostoru může být ten, kdo v danou dobu jakkoliv pečuje o tento prostor (správce, vlastník, nájemník ...).

 

Pokud je mi ukázáno, že k aktivovaným bodům na pozemku má být doplněn i bod v interieru příslušného objektu, cena se navyšuje o 3000,- Kč (stává se pouze v ojedinělých případech).

 

Pro klienty, kteří jsou sami schopni vidět vnitřním zrakem, je celý proces aktivace jedinečným zážitkem.

 

Samotnému vytváření energetických bodů někdy předchází energetické vyčištění daného prostoru (v případě, že má klient pocit, že "něco není v pořádku" na jeho pozemku či v interiéru). Tato činnost je nabízena jako samostatná služba : www.leceni-duse-a-krajiny.cz/energeticke-cisteni-prostoru/

 

Jak mne Vesmír dovedl k vytváření energetických bodů : www.leceni-duse-a-krajiny.cz/moje-nova-cesta/

 

Osvětlení významu a smyslu činnosti aktivace energetických bodů z jiných zdrojů : www.leceni-duse-a-krajiny.cz/moudrost-z-knih/poselstvi-kryona/

 

Pro mne samotnou je to něco, co mne neuvěřitelně naplňuje radostným božským tvořením. Jsem šťastná, že toho mohu být součástí a mohu pomoci Matce Zemi i bytostem na ní žijících.
O tom mě přesvědčují stále nové zkušenosti nejen mé, ale i klientů, kteří si nechali tyto energetické body na svých pozemcích aktivovat. Některé jsou uvedeny zde: www.leceni-duse-a-krajiny.cz/energeticke-body/reakce-klientu/

 

Vytváření energetických bodů provádím ve spolupráci se svým manželem - architektem - při realizaci jeho projektů, ale i nezávisle na jeho akcích.
Více na webových stránkách  Architektura pro Život : www.architektura-pro-zivot.cz/

 

Vím, že Matka Země mnohé z nás žádá o pomoc prostřednictvím úkolů, ke kterým jsme byli intuicí a koincidencemi dovedeni. Vždy se jedná o specifický úkol, který ve finále vede k jednomu a tomu samému: navýšení potřebných frekvencí energetických vibrací pro úspěšnou transformaci.