Moje nová cesta

Jak jsem se k vytváření energetických bodů dostala ?

V roce 2002 jsem prožila velmi zajímavou meditaci, z jejíchž vizí si dodnes pamatuji zřetelně každý detail. V jejím závěru jsem se viděla, jak v doprovodu bytostí Země procházím podzemím až k velkému jeskynnímu prostoru, ve kterém jsem vnímala "Cosi" velkého. Na tomto místě mi bytosti sdělily, že v současné době do tohoto prostoru ještě nemohu vstoupit.
Na sklonku léta roku 2012 se mi opět při meditaci v jedné malé kapličce v Jižních Čechách promítla výše uvedená vize celá znovu,  ale tentokrát jsem do konkrétního prostoru vstoupit mohla. V jeho centru se mi zjevila personifikace Matky Země, která mi mimo jiné sdělila, že má pro mne úkol.
Jak to tak bývá, člověk se konkrétní podobu úkolu nedozví. Vůbec jsem netušila, jakým směrem se vydat a co se po mně bude žádat.
Koncem roku 2013 jsem se na popud manžela, architekta s holistickým pohledem na tvorbu, začala krajině více věnovat. Doplňovala jsem si informace o zkušenosti „krajinářů“. Dočítala jsem se ale především o různých, i když zajímavých, technikách léčení krajiny. Nebyla jsem však spokojená, neboť se stále jednalo „jen“ o „techniky“ působení, které se musí po nějaké době opakovat.
Na jaře roku 2014 manžel přišel s myšlenkou vkládat minerály do země a „nějak“ je aktivovat. Myšlenka mě nadchla, i když jsem neměla ještě tušení, jak celý akt realizovat. V té době měla začít realizace stavby rodinného domu, který manžel navrhl, a s jehož investorem jsme se velmi sblížili. Zmínili jsme se mu o našem záměru a jeho to natolik zaujalo, že se rozhodl to „Něco“ si u mne objednat.
Jelikož jsem stále neměla jasnou představu, jak celý akt provést, obrátila jsem se s prosbou "Nahoru" a nechala si ukázat, jak zadání realizovat, aby bylo v souladu s Nejvyšším záměrem, pro Dobro Celku...
Ve vizi, která následovala, mi bylo přesně ukázáno, jaké minerály, v jakém uskupení a na jakých konkrétních místech mají být uloženy do země.
Samotná aktivace se stala pro všechny úžasným zážitkem. Nejen, že se všem promítly před vnitřními zraky shodné vize, ale bylo možné vnímat i okamžité působení aktivovaného energetického bodu na bezprostřední okolí, které neztrácí nic na své intenzitě.
Celý akt aktivace byl završen sdělením Shůry : "Ani si neuvědomuješ dosah svého počínání."
A tak vzniklo „Něco“ unikátního, co jsem nazvala „Aktivace energetických bodů“.
Pochopila jsem, že toto je onen zmíněný úkol, o kterém se mi Matka Země zmínila.

Je to něco, co mne neuvěřitelně naplňuje radostným božským tvořením, neboť při tom Světlo pro-Duch-ovňuje hmotu, a já jsem toho součástí.

Vím, že Matka Země mnohé z nás žádá o pomoc prostřednictvím úkolů, ke kterým jsme byli intuicí a koincidencemi dovedeni. Vždy se jedná o specifický úkol, který ve finále vede k jednomu a tomu samému: navýšení potřebných energetických vibrací pro úspěšnou transformaci.