Ceník

Energetické čištění prostoru


Cena těchto služeb pro pozemky, rodinné domy a interiéry  je 5500,- Kč + doprava 7,- Kč/km.

Cena čištění a harmonizace větších územních celků se stanovuje dohodou.
 

 

Posouzení pozemků a interiérů na přítomnost geopatogenních zón

 

Činnost zahrnuje práci nad mapovými podklady a zákres do mapy. Cena je 1000,- Kč.

 

 

Vytváření a aktivace energetických bodů na pozemcích

 

Cena za aktivaci energetických bodů pro pozemky rodinných domů je 9900,- Kč + doprava 7,- Kč/km.

Celý proces trvá cca 5 hodin i více (dle zeminy).

 

V ceně je zahrnuto :

- určení a zajištění vhodných minerálů u dodavatele na základě vizí
- energetické očištění minerálů
- nalezení příslušných míst pro umístění energetických bodů na pozemcích
- vyhloubení jam pro minerály
- samotný proces aktivace, který se provádí pro každé místo zvlášť (proces trvá cca 1 hodinu)
- obsypání kamenů pískem a dosypání zeminou do původního stavu
- zaměření aktivovaných energetických bodů a jejich zakreslení do situace

 

Cena nezahrnuje :
- cenu vkládaných minerálů (doposud se pohybovala v rozmezí 1900 - 5000,- Kč)
- klient si zajistí sám písek na obsyp minerálů (cca 40 - 70 litrů, po upřesnění množství)

Pokud je mi ukázáno, že k aktivovaným bodům na pozemku má být doplněn i bod v interieru příslušného objektu, cena se navyšuje o 3000,- Kč (stává se pouze v ojedinělých případech).

 

Vytváření a aktivace energetických bodů v interiérech

Cena aktivace pro klasické rodinné domy či samostatné byty je 9900,- Kč + doprava 7,- Kč/km.

Celý proces trvá max. 3-4 hodiny (dle způsobu umístění či kotvení minerálů).

V ceně je zahrnuto :

- určení a výběr vhodných minerálů u dodavatele na základě vizí
- energetické očištění minerálů
- nalezení příslušných míst pro umístění bodů v interieru

- samotný proces aktivace (proces trvá cca 1/2 hodiny)

- vytvoření doplňkových prvků (útvarů) z měděných drátů, se kterými budou minerály ve styku
- přikotvení a uchycení minerálů pod stropem
 

Cena nezahrnuje :

- cenu minerálů (doposud se pohybovala v rozmezí 1000 - 3500,- Kč)
- případné "pomocné" konstrukční prvky (kovářský výrobek, roznášecí plexi deska)

 

Terapie esoterního léčení

 

Terapie se nejčastěji pohybuje v rozmezí 3 -5 hodin za stejnou cenu. Je to z toho důvodu, aby byl klient opravdu zcela v klidu a neměl pocit, že když přetáhne časový limit, musí za to platit něco navíc. Díky tomu právě v první fázi terapie má klient dost času na to, aby hovořil o svých problémech bez časových zábran a tím pádem v této atmosféře i „lépe slyší“ to podstatné.

 

 Klientům vždy u mne doporučuji 2 terapie, abych jim předala to nejdůležitější, co jsem jim schopna skrze mne zprostředkovat, jako to „nejzákladnější“. Někteří však dochází nepravidelně i několik let na „udržovací kúru“.

 

První terapie : 3 – 5 hodin za cenu 2500,- Kč

Následující terapie : 3 – 5 hodin za cenu 2000,- Kč

 

Z časových důvodů se od r. 2017 věnuji výhradně: Vytváření a aktivaci energetických bodů, spolu s  čištěním a harmonizací krajiny.