Energetické čištění a harmonizace krajiny, pozemků a interiérů

Člověk zanechává od nepaměti svou činností v krajině po sobě svou stopu. Stopu, která ve spojení obzvláště s negativní emocí dokáže u ostatních lidí vyvolat podvědomý nepříjemný pocit. Tuto "stopu" nazýváme pamětí místa. Jedná se o energetický otisk v prostoru, který ani časem neztrácí nic na své intenzitě a působením na naše podvědomí vyvolává vnitřní nelibost, což při dlouhodobém působení může mít vliv i na naše zdraví.
Takto zatížená místa a prostory se dají energeticky očistit a naopak posílit na nich působení přirozené pozitivní energie.

Částečně tato činnost vychází z geomantie, která je naukou o jemnohmotných silách Země a o tom, jak jim porozumět a vhodně s nimi pracovat.

Samotný proces energetického čištění v praxi se dá jen velmi těžko popsat. Terapeut se stává jak prostředníkem, tak spolutvůrcem něčeho, co nemá stejný scénář. Společně s jemnohmotnými silami Matky Země a kosmickými energiemi, dochází k něčemu, co by se dalo nazvat čištění, narovnání energií, harmonizace místa v krajině. Je důležité, aby terapeut nenapravoval, netvořil pouze ze své mysli, kdy zapojuje vlastní vůli, ale z čistého srdce, kdy je pak nástrojem Vyšší vůle. Pokud někdo tvoří  myslí - tedy z hlavy, používá k tomu nástroj, který je polarizovaný.  Jestliže by byl původní záměr jakkoliv ušlechtilý, bude mysl, která je tak nastavená, vždy tvořit obě polarity - dobrou, ale i tu špatnou. Proto je zapotřebí vždy tvořit jen z čistého srdce, neboť to zná jen jednotu, a tím pádem stvoří výhradně jen to, co je zamýšleno, co je v souladu, aniž by k tomu přibyla temná stránka. Při tvoření z čistého srdce dochází k tomu, že místo v krajině si samo řekne, co potřebuje.

Velmi dobře tuto Univerzální pravdu vystihuje Hans Andeweg ve své knize „V rezonanci s přírodou" :
„Při každém ošetření jde o to, zda smíte pomoci. Potřebujete k tomu svolení. I kdyby byla diagnóza sebehorší, není na vás, abyste okamžitě zasáhli, aniž byste se organismu  nejprve zeptali, zda vaši pomoc chce. To je možná pro mnohé novinka, protože na poli poskytování pomoci nejsme zvyklí držet se zpátky. Myslíme to totiž dobře a to je přece dobře. Ale pro koho?  Většinou pro naše vlastní ego.
Většina dobrých úmyslů pomohla oběti z bláta do louže, protože se jí nikdo neptal, zda skutečně chce, aby jí bylo pomoženo. Navíc se domníváme, že je nám příroda podřízena a že se k ní můžeme chovat podle libosti a dělat si s ní, co chceme. Ale je tomu tak skutečně? V celé přírodě se spolupracuje. Vypadá to, že člověk je jediný, kdo to maří."
Výše uvedený citát platí jak pro léčení krajiny, tak pro léčení bytostí.

Práce v krajině a na pozemcích sestává z :

    -  čištění prostoru od negativních zbytkových energií

    -  harmonizace jemných úrovní a léčení krajiny

    -  rušení negativního vyzařování geopatogenních zón  - pomocí aktivace energetických bodů :

                      www.leceni-duse-a-krajiny.cz/geopatogenni-zony/

 

Energetické čištění prostoru provádím ve spolupráci se svým manželem - architektem - při realizaci jeho projektů, ale i nezávisle na jeho akcích.

Více na webových stránkách Architektura pro Život : www.architektura-pro-zivot.cz