16a - křišťály a růženíny tvoří prostorově pyramidu, ve středu základny je umístěn rubín pod plamenem

16a - křišťály a růženíny tvoří prostorově pyramidu, ve středu základny je umístěn rubín pod plamenem