40a - bod pod základovou deskou RD, křišťálová pyramida a surové křišťály

40a - bod pod základovou deskou RD, křišťálová pyramida a surové křišťály