Poselství Kryona

Níže uvedené odstavce byly vyňaty se svolením autorky z channelingového poselství od Kryona, které lépe osvětlí význam a smysl činnosti aktivace energetických bodů.

... „Propojení zemských linií se ještě nedá přesně zjistit vašimi přístroji. Děje se to, že vaše známá silová místa, začínají vyzařovat silnější energie v širším spektru. Zatím se to děje převážně pod povrchem Země, ale jakmile dojde k vyrovnání energie v zemském jádru skrze centrum srdce Země, pak to zaznamenáte i technicky. To bude záležitost několika měsíců. Tomuto cíli již nelze žádný způsobem zabránit a často jste během snu na nočních misích, které pracují na obnovách linií Země nebo se podílíte na tématech, o které vás Země požádá. Možná v posledních dnech cítíte silnou touhu někoho nebo něco ochraňovat nebo jste pocítili svůj vlastní zvýšený pocit / komfort bezpečí. Je to téma posledních dnů. Pocit bezpečí je důležitý, aby se mohla snadno rozvíjet vaše láska. Je to usnadnění kroků vašeho mistrovství a sama Lady Gaia o energii ochrany požádala..."

... „Když se zabýváte sami sebou, když se osvobozujete od svého manipulativního chování, ve kterém jsou mnozí z vás mistrně vyškoleni, pak se vaše světelná spirála rozšiřuje a dostává se čím dál více do nitra Země. Jen ti, kteří jsou pevně ukotveni ve svém světle, mohou podporovat Zemi v její očistě pod povrchem Země. Nejrozsáhlejší práce pro Lady Gaia se dějí těsně nad zemským povrchem - zde se vytváří ona propojená světelná síť všech pracovníků světla. Pod povrch jsou svým světlem vpouštěni jen ti, jejichž vibrace se podobají ve své výšce tónům některého z Nanebevzatých mistrů. A tyto tóny se ke každému z vás řadí právě projasněním vašeho Já. Nelze je získat žádným jiným způsobem. Nelze si je koupit ani si o ně požádat. Jsou přidělovány dle stupně rozvoje duše - dle stupně vašeho vnitřního poznání. Podle těchto tónů pak již nejste "pouze" bodem světelné spirály, ale jste duhovou energií, která zní v různobarevných tónech do širokého okolí všech stran. Je krásné vnímat, jak se u mnohých z vás tyto tóny rozeznívají. Jak jsou přidělovány a jak se Země těsně pod povrchem začíná propojovat druhou podpůrnou sítí. Sítí těch, jejichž spirála zpívá. A i tvoje spirála má tendenci začít zpívat. Jen se nesmíš bát jít svou cestou. Nesmíš se bát nahlédnout do svého nitra, opustit stará přesvědčení a hodnocení a vystoupit z davu stejně smýšlejících lidí. Ona odvaha, kterou je nyní Země obalena, ti v tom velmi pomáhá a slovy skutečnosti mohu říct, že každý čistý úmysl je úmyslem Božím a je ve vesmíru okamžitě předáván ke zpracování. Je to prioritní zásilka, kterou odesíláte a jejíž vyřízení trvá pouhopouhý okamžik..."

 

Zdroj : gaudencia.blog.cz/1403/kryon-zmena-dna-vyznam-slova-ochrana-marketa-selinijana-24-3-2014