Esoterní léčení

International Network of Esoteric Healing - INEH má svoji kolébku v Anglii, kde skupinka duchovních léčitelů v roce 1965 začala zkoumat význam energetického pole člověka. Tito léčitelé zjistili, že je možné dosahovat hlubších a silnějších účinků při léčení, pokud se ruce léčitele nedotýkají těla léčeného, a léčivá energie tak může přímo působit v energetickém poli člověka.

Po objevení knihy A. A. Baileyové „Esoterní léčení“ zjistili, že se v mnohém s autorkou shodují ve svých poznatcích. Odtud pramení i název této metody léčení.

První semináře se začaly uskutečňovat v sedmdesátých letech a dnes se vyučují v rámci INEH v mnoha zemích po celém světě. To, co spojuje všechny členy sítě není společné vyznání nějaké víry, ale poznání, že energie nepodmíněné Lásky pomáhá léčit.

 

Začátkem března 2014 se ke mně dostala tato informace od nové lektorky esoterního léčení v ČR :
"Na poslední Konferenci učitelů Mezinárodní sítě esoterního léčení byla dohodnuta změna názvu a to z „esoterního léčení“ na „energetické léčení“.
Důvodem je, že slova „esoterika, esoterní…“ jsou zařazena v Anglii mezi slova uzamčená ve vyhledávačích – řadí se tím mezi slova, která ohrožují bezpečí uživatelů internetu ... "