Terapie kranio-sakrální

Kranio-sakrální terapie - Cranio Sacral Therapy – CST (z latinského překladu znamená : cranium – hlava; os sacrum – kost křížová, tzn. lebkokřížová terapie).

 

Tato metoda byla objevena již v 20. letech minulého století. Teprve v 60. a 70. letech se více rozšířila zásluhou neurochirurga J.E. Upledgera.

CST funguje na principu využití znalostí cirkulace lyquoru - mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok je čirá tělní tekutina, která obklopuje, chrání proti infekci, vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu. Je vytvářena zvláštní výstelkou tvrdé pleny mozkové v množství až 700 ml za den, vstřebává se, neustále cirkuluje. Lyquor je kraniosakráním systémem je pumpován frekvencí 6 -10 x za minutu. Přitom vzniká velmi jemná vibrace, rytmus, který se přes různé tkáně šíří do celého těla.

Díky tomu dochází k jakémusi „přílivu a odlivu“, „rozpínání se a stahování“, „“nádechu a výdechu“, který terapeut vnímá. Pokud je v rytmu nějaká disharmonie, dochází k zdravotním a psychickým potížím.

Z esoterního úhlu pohledu je rytmus vyvolán působením energií, základní životní sílou, jakýmsi Dechem Života.

 

Samotná terapie :

Během terapie klient leží oblečen na lehátku v uvolněném stavu vědomí za doprovodu příjemné hudby. Jemně se dotýkám jednotlivých částí těla klienta a ladím se na výše popsaný rytmus. Zkoumám, zdali je někde disharmonie, blok … a pomocí nabízeného Světla a Lásky, která mnou jako kanálem Shůry protéká, se snažím, aby celý tento proces vedla „přirozená moudrost klientova těla“ k opětovnému nastartování samoozdravných procesů v těle a nastolení harmonie.

Jak napovídá název terapie (od kříže až po hlavu), provádím tuto terapii v souladu s esoterním léčením na celém klientovi. Tedy od prstů u nohou, přes dolní končetiny a dále až k hlavě.

 

Z časových důvodů se od r. 2017 věnuji výhradně: Vytváření a aktivaci energetických bodů, spolu s  čištěním a harmonizací krajiny.