Terapie esoterního léčení

   V esoterním léčení jde o duchovně energetické léčení, které pomáhá uvést do harmonie nejen fyzické tělo, ale i jeho vyšší jemnohmotné roviny a napomáhá tím procesu vnitřního růstu a rozvoje vědomí.

    To, co v naprosté většině případů způsobí uzdravení, je změna stávajícího životního postoje - myšlení, názorů a zažitých zvyklostí, o nichž nás ani nenapadne uvažovat jako o příčině našich zdravotních problémů. Často se bojíme, že tyto změny nejsme ani schopni uskutečnit.

V takovém případě je vhodné vyhledat pomoc někoho, kdo je schopen "osvětlit" problematická místa na jeho životní cestě a být nápomocen při jejich přeprogramování. Pokud to člověk akceptuje, má velkou šanci zbavit se svých potíží, a to nejen zdravotních.

 

    Není totiž možné pouze opravovat problémy lidí na fyzické rovině, tak, jak jsem to původně zažila sama na sobě. Proto byl vždy efekt krátkodobý, pokud vůbec nějaký byl (viz „Můj životní příběh“). Teprve objasnění skutečné příčiny v její skryté formě a její akceptování může vést k vyléčení, k čemuž napomáhám při praktikování své terapeutické činnosti.

 

    Klienti / pacienti se dělí do 2 skupin :

Na ty, kteří přenášejí zodpovědnost za své vyléčení pouze na druhé, např. na lékaře. Stačí jim „chodit si pro prášky“, aniž by chtěli na sobě pracovat, něco měnit.

A na ty, kteří berou zodpovědnost za sebe sama do svých rukou, snaží se i za pomoci druhých najít příčinu svých potíží a na odstranění této příčiny intenzivně zapracovat při vědomí toho, že to za ně stejně nikdo jiný neučiní. I zde platí rčení, že trpělivost růže přináší, neboť věci se dávají do pohybu až ve „správný okamžik“.

 

    Léčitelé / terapeuti se také dělí do 2 skupin :

Jedni chtějí pomáhat „za každou cenu“. Ti jsou vystaveni hned několika rizikům : přebírají klientovu zodpovědnost na sebe a tím pádem mohou na sebe přetáhnout i jeho problém / nemoc. Zdánlivě vyléčená nemoc se může přesunout na jiné místo v těle nebo do roviny osudu...

Ti druzí si jsou dobře vědomi toho, že mohou pomáhat jen tam, kde je to dovoleno, tzn. v souladu s plánem vývoje duše jedince, v souladu s božím plánem …

 

Velmi dobře tuto Univerzální zákonitost vystihuje Hans Andeweg ve své knize „V rezonanci s přírodou" :
„Při každém ošetření jde o to, zda smíte pomoci. Potřebujete k tomu svolení. I kdyby byla diagnóza sebehorší, není na vás, abyste okamžitě zasáhli, aniž byste se organismu ( či duše) nejprve zeptali, zda vaši pomoc chce. To je možná pro mnohé novinka, protože na poli poskytování pomoci nejsme zvyklí držet se zpátky. Myslíme to totiž dobře a to je přece dobře. Ale pro koho?  Většinou pro naše vlastní ego.
Většina dobrých úmyslů pomohla oběti z bláta do louže, protože se jí nikdo neptal, zda skutečně chce, aby jí bylo pomoženo. "
Výše uvedený citát platí jak pro léčení bytostí, tak pro léčení krajiny.

 

Terapie se skládá ze 3 částí:

1) Nejprve klientovi zprostředkuji vzkazy od jeho Duše, které vnímám v podobě vizí. Tyto vize společně rozebíráme a dáváme je do kontextu se situacemi jeho životního příběhu.
Po celou dobu věnuji klientovi zaslouženou soustředěnou pozornost, naslouchám mu a jsem mu nápomocna i tím, že "osvětluji" některá místa na jeho Cestě Životem, která nevidí, nebo je třeba vidět nechce.
Učím ho vnímat a cítit svou skutečnou Podstatu, své Světlo, naslouchat a hovořit skrze své srdce, být vědomě tím, kým skutečně Jsme.

2) Klient se na lehátku pod mým vedením uvolní v doprovodu příjemné hudby a prochází řízenou meditací a vizualizací.
V praxi to znamená, že jako terapeut vedu klienta určitými vizemi (vnitřními obrazy), ve kterých je vidět, kde jsou problematická místa. Za současné energetické podpory je klientovi následně umožněno přeprogramovat si chybné vzorce chování. Pokud je takto nejen v rovině myšlení a emocí vytvořena správná modelová situace, neboli opravený vzorec chování, dochází v životě k řešení problémů i na fyzické rovině. Jedná se tedy o velmi jednoduché působení duševních obrazů na tělo.
(Dalo by se to přirovnat např. k práci neurochirurga před operací. Lékař si projde každý detail svého výkonu na modelu, než ho zcela bezchybně provede fyzicky.)
Klient dle potřeby může dostat i domácí úkol, při kterém pracuje s vnitřními obrazy.

3) V této fázi již klient na lůžku relaxuje, často i spí při provádění harmonizace energií, ke které dochází díky Světlu a Lásce, která mnou jako kanálem Shůry protéká ke klientovi, k jeho jednotlivým tělům, čakrám, orgánům, buňkám.

Z časových důvodů se od r. 2017 věnuji výhradně: Vytváření a aktivaci energetických bodů, spolu s  čištěním a harmonizací krajiny.